sách giải phóng lãnh đạo

Sau lần khởi nghiệp thất bại đầy đau đớn, tôi sung sướng khi tìm ra “bàn thành công” cho doanh nghiệp trong cuốn sách Giải Phóng Lãnh Đạo
Review sách Giải Phóng Lãnh Đạo