lãnh đạo

Sau lần khởi nghiệp thất bại đầy đau đớn, tôi sung sướng khi tìm ra “bàn thành công” cho doanh nghiệp trong cuốn sách Giải Phóng Lãnh Đạo