troi-sinh-vung-ve-hay-bu-dap-bang-su-kien-tri-lu-tu-hao

hình ảnh sách Trời sinh vụng về hãy bù đắp bằng sự kiên trì